CLOUD HOSTING LINUX
Dịch vụ Cloud Hosting Linux của Onet iDC sử dụng ổ cứng SSD, phần mềm, công cụ quản trị Hosting có bản quyền, hiệu năng mạnh mẽ dễ sử dụng.

CLOUD HOST 3 – LINUX

90.000 /Tháng Đặt Mua
 • 5GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 25 Email
 • 5 Website
 • PositiveSSL Miễn phí
 • .com/.net Miễn phí
 • PositiveSSL Miễn phí

CLOUD HOST 2 – LINUX

63.000 /Tháng Đặt Mua
 • 3GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 15 Email
 • 3 Website
 • PositiveSSL Miễn phí
 • .com/.net Miễn phí
 • PositiveSSL Miễn phí

CLOUD HOST 1 – LINUX

36.000 /Tháng Đặt Mua
 • 1GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 10 Email
 • 1 Website
 • SSL Miễn phí
 • .com/.net Miễn phí
 • PositiveSSL Miễn phí

CLOUD HOST 6 – LINUX

400.000 /Tháng Đặt Mua
 • 15GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Email
 • 20 Website
 • PositiveSSL Miễn phí
 • .vn Miễn phí

CLOUD HOST 5 – LINUX

230.000 /Tháng Đặt Mua
 • 10GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • Không giới hạn Email
 • 15 Website
 • PositiveSSL Miễn phí
 • .vn Miễn phí

CLOUD HOST 4 – LINUX

135.000 /Tháng Đặt Mua
 • 7GB Dung lượng
 • Không giới hạn Băng thông
 • 40 Email
 • 10 Website
 • PositiveSSL Miễn phí
 • .vn Miễn phí
CÁC GÓI DỊCH VỤ CLOUD HOSTING LINUX ĐÃ BAO GỒM

Hệ điều hành, phần mềm và Bảng điều khiển có bản quyền

Đường truyền tốc độ cao lên tới 1Gbps trong nước và 10Mbps quốc tế.

Sao lưu hàng tuần – khôi phục nhanh chóng

Hệ điều hành, phần mềm và Bảng điều khiển có bản quyền

Đường truyền tốc độ cao lên tới 1Gbps trong nước và 10Mbps quốc tế.

Sao lưu hàng tuần – khôi phục nhanh chóng

Hệ điều hành, phần mềm và Bảng điều khiển có bản quyền

Đường truyền tốc độ cao lên tới 1Gbps trong nước và 10Mbps quốc tế.

Sao lưu hàng tuần – khôi phục nhanh chóng