EMAIL CHUYÊN NGHIỆP
Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh

EMAIL PRO1

22.000 /Tháng Đặt Mua
 • Chia sẻ Server
 • 1 Địa chỉ Email
 • 1 GBDung lượng
 • Miễn phí Phí khởi tạo

EMAIL PRO2

50.000 /Tháng Đặt Mua
 • Chia sẻ Server
 • 5 Địa chỉ Email
 • 5 GBDung lượng
 • Miễn phí Phí khởi tạo

EMAIL PRO3

100.000 /Tháng Đặt Mua
 • Chia sẻ Server
 • 10 Địa chỉ Email
 • 10 GBDung lượng
 • Miễn phí Phí khởi tạo

EMAIL PRO4

180.000 /Tháng Đặt Mua
 • Chia sẻ Server
 • 20 Địa chỉ Email
 • 20 GBDung lượng
 • Miễn phí Phí khởi tạo

EMAIL PRO5

350.000 /Tháng Đặt Mua
 • Chia sẻ Server
 • 40 + 40 free Địa chỉ Email
 • 40 GB +40 GB freeDung lượng
 • Miễn phí Phí khởi tạo

EMAIL PRO6

999.000 /Tháng Đặt Mua
 • Chia sẻ Server
 • Không giới hạn Địa chỉ Email
 • 250 GBDung lượng
 • 300.000 VNĐ Phí khởi tạo
CÁC GÓI DỊCH VỤ EMAIL CHUYÊN NGHIỆP ĐÃ BAO GỒM:

Webmail chuyên nghiệp, có giao diện dành cho các thiết bị di động.

Chức năng Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail

Luôn có các máy chủ định tuyến và dự phòng SMTP trong trường hợp email không gởi được

Cho phép tùy chỉnh và thiết lập dung lượng lưu Email cho từng Mailbox

Cho phép cấu hình Catch All để sử dụng Mail-Offline

Có thể tùy chỉnh và kiểm soát lưu lượng Email giao dịch

Hỗ trợ chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys làm tăng độ tin cậy cho địa chỉ email

Mã hóa email khi giao dịch bằng chứng thực SSL

Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn 525.600